fbpx

LJubiše Miodragovića 11 N , 11160 Beograd

Akumulatori toplote

Akumulatori toplote namenjeni su akumulaciji toplotne energije koju neko grejno telo, najčešće kotao proizvede. Korišćenje akumulatora toplote doprinosi poboljšanju perfomansi sistema i uštedi energenta. Preporučuje se za sve sisteme grejanja a posebno na čvrsto gorivo. Akumulator toplote obezbeđje optimalan radni režim kotla, pri čemu se višak toplotne energije akumulira i čuva u akumulatoru toplote i koristi se kada se voda u sistemu sama po sebi ohladi.

Dostupni su modeli bez izmenjivača toplote, akumulatori toplote sa jednim izmenjivačem toplote i akumulatori toplote sa dva izmenjivača. Dodatni izmenjivač toplote daje mogućnost razmene toplote između dva različita sistema grejanja, (Solarni kolektor - Konvencionalno grejanje - itd.). Omogućeno je korišćenje toplote do tri različita sistema grejanja i opciono sa električnim grejačem.


Molimo da pre kupovine proizvoda proverite validnost cena. Postoji mogućnost odstupanja navedene od stvarne cene.

SVE CENE SU SA PDV-om