SOLARNI KOLEKTORI

Energija zračenja Sunca koja dolazi do Zemljine površine iznosi preko 100.000 GWh godišnje. Ta je energija oko 170 puta veća nego energija u ukupnim svetskim rezervama uglja. Solarnim kolektorima apsorbuje se solarna energija. U našim maloprodajnim i veleprodajnim objektima mozete naći veliki izbor solarnih kolektora različitih proizvođača.
Korišćenjem sunčeve energije koja je besplatna, moguće je uštedeti i do 60% godišnje potrebne energije za pripremu potrošne tople vode.
Osnova dobrog delovanja solarnog sistema je pravilna usklađenost kolektora sa solarnim rezervoarom, kako bi se postigli maksimalni efekti kod pripreme i akumulacije tople sanitarne vode. Zahvaljujući dvostrukom izmenjivaču toplote (gornji i donji), korisnik uvek može da računa na maksimalan komfor tople vode, čak i u danima kada je količina apsorbovane sunčeve energije nedovoljna.

 

BURNIT Solarni set

burnit-solarni-set

 

Solarni set se sastoji od dva pločasta solarna kolektora i bojlerom sa solarnim izmenjivačem zapremine 300L.

Obim isporuke Solarnog seta SON S002 300l:

- Solarni bojler 300l sa dva izmenjivača - 1 kom

- Pločasti solarni kolektor PK - 2 kom

- Nosač solarnog kolektora - 2 kom

- Solarna pumpna grupa - 1 kom

- Upravljačka jedinica - 1 kom

- Flekson i Glikol (fluid)

Model Cena

Burnit solarni set 300l 173.303,00

Burnit

 


 

Viessmann

 viessmann-solarni-set

 

Viessmann rešenja grejanja se mogu kombinovati sa solarnom tehnikom. Svi uređaji i komponente idealno su međusobno usklađeni i čine ugradnju jednostavnom. Kompletni solarni paket za pripremu potrošne tople vode sastoji se od dva pločasta solarna kolektora Vitosol 200-F (tip SVK) i bivalentnog 250-litarskog spremnika potrošne tople vode Vitocell 100-B, tristepena solarne pumpa, solarnog modula, ekspanzione posude od 18l, separatora vazduha, fluida 20l i armature za punjenje.

 Obim isporuke Solarnog seta SK03486

 

- VITOSOL 200-F SVK(kolektor) - 2 kom

- Vitocell 100-B/W CVBA(bojler 250l) - 1 kom

- Trostepena solarna pumpa – 1 kom

- Solarni modul - 1 kom

- Separator vazduha - 1 kom

- Armatura za punjenje - 1 kom

- Ekspanziona posuda 18l – 1 kom

- Fluid - 20l

 

Model Cena

Solarni set SK03486 279.285,00

 

 

 


 

Vaillant

 vaillant-solarni-set

 

Vaillant je od samog početka razvoja savremene tehnologije grejanja, kao najveći europski proizvođač, obležavao napredak na tom području razvijanjem inovativnih uređaja za solarnu pripremu potrošne tople vode i za podršku grejanja. Uređaji, koji su savršeno međusobno usklađeni i koji se u svako doba mogu fleksibilno proširivati i kombinovati po želji, čine Vaillantov solarni set.
Solarni set VIH S 300 sadrži Bivalentni solarni rezervoar VIH S 300 L, 2 solarna kolektora auroTHERM VFK 125/2 pro, ekspanzionu posudu od 18 litara, solarnu automatiku, pribor (nosače, spojne setove, krovne nosače za kolektore -8 kom, fleksibilne priključne cevi...)
Solarni set VIH S 400 sadrži Bivalentni solarni spremik VIH S 400 L, 3 solarna kolektora auroTHERM VFK 125/2 pro, ekspanzionu posudu od 25 litara, solarnu automatiku, pribor (nosače, spojne setove, krovne nosače za kolektore -12 kom, fleksibilne priključne cevi...)

Obim isporuke Solarnog seta S300   
Obim isporuke Solarnog seta S 400
Solarni kolektor auroTHERM VFK 125/3 pro - 2 kom
Krovni nosači tip P (za dva kolektora) - 8 kom
Solarna tečnost 20 litara - 1 kom
Solarna cevna grupa VMS 70 - 1 kom
Bivalentni solarni rezervoar VIH S 300 L - 1 kom
Ekspanziona posuda 18 litara - 1 kom
Solarna automatika auroMATIC VRS 570 - 1 kom
Osnovni hidraulički spojni set (za prvi kolektor) - 1 kom
Produžni hidraulički spojni set (za drugi kolektor) - 1 kom
Fleksibilne priključne cevi DN 16 (1 m) - 2 kom
Solarni kolektor auroTHERM VFK 125/3 pro - 3 kom
Krovni nosači tip P (za tri kolektora) - 12 kom
Solarna tečnost 20 litara 1 Solarna cevna grupa VMS 70 - 1 kom
Bivalentni solarni rezervoar VIH S 400 L - 1 kom
Ekspanziona posuda 25 litara - 1 kom
Solarna automatika auroMATIC VRS 570 - 1 kom
Osnovni hidraulički spojni set (za prvi kolektor) - 1 kom
Produžni hidraulički spojni set (za druga dva kolektora) - 2 kom
Fleksibilne priključne cevi DN 16 (1 m) - 2 kom

 

 

 

Model Cena

Solarni set VIH S 300 269.608,00

Solarni set VIH S 400  337.264,00

 


 

 Bural solarni kolektor

bural-solarni-kolektor

 

Bural solarni kolektori raspoloživi su u tri oblika: aluminijumski solarni kolektori, kolektori sa selektivnim apsorberom i superline selektivni apsorber.

 

Model Cena

Aluminijumski kolektor AA 935x1935x99 15.480,00

Selektivni apsorber ST 916x1916x99  24.960,00

Superline selektivni apsorber HP 1175x1960x99 35.520,00

bural-solarni-kolektor

   

Kamel - solarni kolektori

 pločasti kolektor

plocasti-kolektor

cevasti kolektor

vakuumski-kolektor

 

Solarni kolektori Kamel mogu se pohvaliti izuzetno povoljnim odnosom cene i kvaliteta. Makedonska proizvodnja. U ponudi imamo pločaste solarne kolektore i vakuumske solarne kolektore visokih preformansi.

CS ravni pločasti kolektori sastoje se od specijalnog fasadnog full-plate (jednokomadnog) apsorbera, premazanog  visoko kvalitetnim selektivnim PVD (fizički depozit pare) slojem. Ploča apsorbera je zavarena  na registar koji ima 10 bakarnih cevi. Apsorber je zavaren putem najnovijih tehnika zavarivanja čime se dodatno poboljšava prenos toplote sa apsorbera na tečnost koja prenosi toplotu u bakarnim cevima. Ukoliko je absorber zavaren sa prednje strane, sa protokom vremena dolazi do korozije i samim tim gubljenja efikasnosti. S obzirom na to, apsorber je, kod pločastih kolektora u proizvodnji Camel solar-a, ultrazvučnom metodom zavaren sa zadnje strane, čime se postiže da tokom veka eksploatacije nema gubitaka i cela povrsina biva iskorisćena. Apsorber je smešten u kućište od anodiziranog aluminijuma i izolovan kamenom vunom velike gustine. Staklo je solarno kaljeno staklo, bez sadržaja gvožđa i anti-reflektivno je. Premaz na staklu sa niskim stepenom prljanja je antikorozivan i odbija prašinu. Premaz održava staklo providnim sa istim optičkim karakteristikama, što znači da se ono može efektivno samo čistiti. Zaptivka izmedju kućista i stakla je napravljena od silikona otpornog na visoke temperature i atraktivnog izgleda, svodeći gubitak temperature na minimum.

 

Model Cena

Pločasti 2,0m2 26.438,00

Pločasti 2,5m2 32.538,00

 

Solarni kolektori se sastoje od 10 vakumiranih cevi sa visoko efikasnim selektivnim premazom. Staklena cev u unutrašnjosti ima PVD (fizicki depozit pare) selektivni premaz koji povećava apsorpciju cevi. U unutrašnjosti staklene cevi se nalaze bakarne cevi tipa U. Ove cevi su zavarene na dodatni apsorber. Apsorber ima svoj sopstveni patentirani selektivni premaz koji povećava  prenos toplote na bakarne cevi i slanje toplote ka tečnosti za prenos toplote. Bakarne cevi tipa U spajaju dve odvojene grane koje su pažljivo smeštene u kutiju od eloksiranog aluminijuma i izolovane kamenom vunom velike gustine. 

Model Cena

Cevasti 10 cevi 28.472,00

Cevasti 15 cevi 41.282,00

Cevasti 20 cevi  57.027,00

 


 

 Termofluid

 

 

Model Cena

Solarni termo fluid netoksični 409,00