REPARATURNI MALTERI

Reparaturni malteri su već gotove smese pripremljene tako da lakom i jednostavnom upotrebom možemo dobiti maltere visokih performansi. Koriste se za različite oblike sanacije betona, kada je stanje betona iz bilo kog razloga narušeno.

 

Minipack Repair

 

minipack-repair

Tehničke karakteristike pogledajte ovde

        

Sika MiniPack Concrete Repair je jednokomponentan, tiksotropan reparaturni malter visokog kvaliteta koji je spreman za upotrebu i sadrži sintetička mikrovlakna.

 Upotreba

 Karakteristike

Pogodan za sledeću primenu:

- Popravku betona.
- Profilisanje betona.
- Reprofilisanje oštećenih delova vertikalnih ili horizontalnih površina.

 

 

- Odlična ugradljivost.
- Dobro prijanjanje na većinu standardnih građevinskih materijala (beton, kamen,
pločice, čelik).
- Dobra stabilnost dimenzija.
- Koeficijenti modula elastičnosti i linearnog toplotnog širenja slični betonu.
- Velika mehanička čvrstoća.

Potrošnja: Zavisi od hrapavosti podloge, profila površine i debljine nanetog sloja. Okvirno, oko 18 kg praha po cm debljine.

 

Artikal

Pakovanje

Cena


Minipack Repair

5kg

855,00


 


 

Sika Grout-212

 sika-grout-212

 

Tehničke karakteristike pogledajte ovde

 

SikaGrout-212 je jednokomponentna, gotova smeša na bazi cementa koja, kada se pomeša sa vodom, daje ekspandirajući, tečni i homogeni malter visoke mehaničke čvrstoće koja se postiže u kratkom vremenskom periodu

 

 Upotreba

 Karakteristike

Pogodan je za konstruktivno ojačavanje. Ugradnja vezanih armaturnih šipki u prethodno formirane ili bušene rupe u betonu.

- Ankerisanje anker zavrtanja, vijaka sa četvrtastom glavom, vijaka i metalnih konstrukcija za blokiranje temeljnih ploča, mašina, temelja fundiranih na šipovima itd.
- Ispunjavanje jednostavnim izlivanjem (ili injektiranjem) materijala u šupljine, pukotine i porozne delove u opeci, kamenu itd

 

- Odlične tečljivosti, jednostavan za upotrebu.
- Ne skuplja se.
- Visoke rane i konačne čvrstoće.
- Odlična prionljivost za beton.
- Ne izaziva koroziju.

 Potrošnja: Orjentaciona potrošnja je 20 kg praha po 1 m2 za 10 mm debljine

 

Artikal

Pakovanje

Cena


Sika Grout 212

25kg

1.300,00 

 Sika Mono top 910N / 412N /  620 / 622E 

 

monotop

 

Sika Mono Top-910 N je jednokomponentni polimer modifikovani cementni premaz sa silikatnom prašinom. Koristi se kao vezivo između starog i novog betona i kao zaštita armature od korozije.

Potrošnja 1,7 kg/m2 za 1 mm debljine.

 

Artikal

Pakovanje

Cena

Tehničke karakteristike


Sika Monotop 910N

25kg

3.775,00


 

Sika MonoTop-412 N je jednokomponentni vlaknima ojačan malter. Pogodan za radove na sanaciji i reparaciji. Za očuvanje i povraćaj betona u stanje uslova pasiviteta u pogledu korozije armature ili betona.

Potrošnja oko 1,9 kg/m3 za 1 mm debljine.

 

Artikal

Pakovanje

Cena

Tehničke karakteristike


Sika Monotop 412N

25kg

1.875,00


 

Sika MonoTop 620 je jednokomponentni cementni malter obogaćen polimerima, silikatnim vlaknima, sintetičkim mikro-vlaknima i specijalnim aditivima za finu obradu. Pogodan za fina poravnjavanja i za sanaciju manjih oštećenja. Odlična ugradljivost.

Potrošnja 2 kg/m2 za 1 mm debljine.

 

Artikal

Pakovanje

Cena

Tehničke karakteristike


Sika Monotop 620

25kg

1.925,00


 

Sika Monotop 622 E je jednokomponentni cementni malter obogaćen polimerima, silikatnim vlaknima, sintetičkim mikro-vlaknima i specijalnim aditivima. Za sanaciju i reprofilisanje betonskih elemenata. Sanacija i zaštita armature. Za sanaciju saćastih pukotina, mikro pora i sl.

Potrošnja 2 kg/m2 za 1 mm debljine.

 

Artikal

Pakovanje

Cena

Tehničke karakteristike


Sika Monotop 622E

25kg

2.100,00


 


 

 Sika Screed Binder

sika-screed-binder

Tehničke karakteristike pogledajte ovde

 

 Vezivo za izradu cementnih košuljica za polaganje keramičkih pločica i parketa.

 

Artikal

Pakovanje

Cena


SikaScreed Binder

25kg

2.100,00