PROIZVODI ZA INJEKTIRANJE

Proizvodi za injektiranje u gotovim (očvrslim) betonima. Za sepraciju betona i produžetak veka trajanja konstrukcije.

 

 

Sika Latex S

 

 latex-s

 

Tehničke karakteristike pogledajte ovde

        

Vodootporni aditiv za malter i beton. Vezivna emulzija na bazi kaučuka. 

 Upotreba

 Karakteristike

- Poboljšanje prianjanja između starog i novog betona i maltera.

- Stvara vezivni sloj između slojeva betona.

- Kao dodatak fug masama radi elastičnosti.

- Povećava mehaničku otpornost betona.

- Omogućava pripremu i ugradnju tankoslojnog maltera.

- Povećava plastičnost svežeg betona i maltera

Potrošnja: 0,2-0,5kg/m2/1cm debljine

 

Artikal

Pakovanje

Cena


Sika Latex

1kg

439,00


Sika Latex

5kg

1.860,00


 

Sika Latex

20kg

7.160,00


 


 

 Sika Pakeri MPS / SP44 

 

 injektor

Tehničke karakteristike pogledajte ovde

 

 Ventili ili otvori za punjenje i kao priklljučci koji povezuju opremu za injektiranje sa konstrukcijom prilikom zaptivanja ili sanacije pukotina injektiranjem.

Artikal

Pakovanje

Cena


Sika Pakeri MPS

kutija

300,00


Sika Pakeri MPS

kutija

272,00


Pakeri SP44

kom

206,00


Ručna pumpa za injektiranje

kutija

10.020,00


Sikamur injectocream 100

600ml

2880,00