PROIZVODI ZA HIDROIZOLACIJU KROVOVA

Kao vodeći proizvođač hidroizolacionih premaza Sika je proizvodi u hidroizolacije krovova na bazi poliuretana.

 

 

Sikalastic-612

 

sikalastic-612

 

 

Tehničke karakteristike pogledajte ovde

          

Sikalastic- 612 je jednokomponentna, poliuretanska membrana koja se nanosi  hladnim postupkom i koja se aktivira u kontaktu sa vodom. Kada se osuši, formira bešavnu i postojanu hidroizolaciju za krovne površine izložene spoljašnjim uticajima.

 

 Upotreba Karakteristike 

- Hidroizolacija ravnih i kosih krovnih konstrukcija.

- Obrada novoizgrađenih konstrukcija i sanacija postojećih.
- Nanosi se na postojeći beton, asfalt, krovni filc, opeku, azbest cement (u
zavisnosti od uslova i zahteva u vezi sa osnovnim premazima).

- Jedna komponenta.

- Nanosi se hladnim postupkom, može se ojačati, po potrebi.
- Bešavna membrana na bazi hemikalija koje se aktiviraju u dodiru sa vlagom. 
- Paropropusna, elastična i dobro prijanja.

 

Artikal Pakovanje Cena

Sikalastic-612 7,1l 13.788,00

Sikalastic-612 21,3l 20.017,00

 

 


 

Sikaplan 15G-03/ 18 D / SGmA

 

sikaplan

 

 

Tehničke karakteristike pogledajte ovde

 

Sikaplan-15 G-03 je PVC hidroizolaciona, UV otporna, armirana, elastična, vodonepropusna membrana za hidroizolaciju neprohodnih ravnih krovova. Izuzetno optorna na habanje i na vremenske uslove. Otporna na vatru i fleksibilna na hladnoći. Paropropusna.

 

Artikal Pakovanje Cena/m2

Sikaplan-15 G-03 rolna 2x20m 1.378,00

 

Sikaplan-18 D je PVC folija za popunjavanje detalja.

 

Artikal Pakovanje Cena/m2

Sikaplan-18 D Rolna 1.75x20m 2.606,00

 

Sikaplan-SGmA je višeslojna, sintetička, krovna, hidroizolaciona membrana na bazi modifikovanog polivinil hlorida (PVC) sa ojačanjem od staklenog voala. Optrebljava se kao krovna hidroizolaciona membrane za krovove pod opterećenjem, za zelene krovove i prohodne krovove.

 

Artikal Pakovanje Cena/m2

Sikaplan-SGmA Rolna 2x20m 2.502,00

 


Sika Sarnavap 500E / 1000E / 5000E

sarnavap

 

 

Sarnavap 500E/1000E/5000E je parna brana dostupna u različitim debljinama.

 

Artikal Pakovanje Cena/m2 Tehničke karakteristike

Sarnavap 500E - debljina 0,15mm rolna 5x25m 137,00

Sarnavap 1000E - debljina 0,20mm rolna 5x25m 206,00

Sarnavap 5000E Rolna 1,08x30m 1,262,00  


 Geotekstil poliesterski

geotextil

Tehničke karakteristike pogledajte ovde

 

 

 Tekstil za učvršćavanje (armiranje) poliuretanskih hidroizolacionih premaza. Izrađuju se dva tipa, 300 g/m2 i 500 g/m2.

 

Artikal Pakovanje Cena/m2

Geotextil - 300g/m2 Rolna 2x50m 151,00

Geotextil - 500g/m2 Rolna 2x50m 245,00