POMOĆNA SREDSTVA ZA NEGU I ZAŠTITU BETONA

Nega i zaštita betona je jako bitna stavka ukoliko zahtevamo kvalitetne betone.

 

Sika Separol N

 

  separol-n

        

Uljana tečnost sa razređivačem, na bazi mineralnih ulja koja se ne meša sa vodom.

 Upotreba  Karakteristike

- Kao hemijsko - fizičko sredstvo za razdvajanje kod oplata koje upijaju i ne upijaju za besprekorno glatke površine.

 

- Dobro sredstvo za razdvajanje.

-Minimalni utrošak.

- Nije korozivan.

- Omogućava čisto, brzo i lako rašalovanje.

- Nije osetljiv na vibriranje.

Potrošnja: 

Drvo: 1l na 20m3

Metal: 1l za 60m3

 

Artikal Pakovanje Cena

Separol N 27l 15.930,00

 


 Sika Fibers

 

 fibers

 

 

 Sintetička vlakna na bazi propilena, spremna za upotrebu kao dodatak betonu ili malteru.

 Upotreba  Karakteristike

- Ploče, piste, i velike betonske površine.

-Beton i malter podložan udarcima.

- Malter male debljine.

- Poboljšavaju prianjanje na površinu.

-Poboljšava otpornost na udarce i vodonepropusnost pri očvršćavanju maltera.

Poboljšava otpornost betona na vatru i mraz.

Potrošnja: 0,6kg na 1mbetona

 

Artikal Pakovanje Cena

Sika Fibers 600g  538.00