Kotlovi na čvrsto gorivo - Liveni kotlovi

 

Livene kotlove odlikuje visok kvalitet livenog čelika čime se dobija dug vek trajanja. Posebnim načinom kojim vazduh kruži unutar kotla dobija se visok stepen iskorišćenja. Pristupačna cena i jednostavnost održavanja su takođe karakteristike koje livenim kotlovima daju prednost u odnosu na čelične kotlove. Poseduju mogućnost ugradnje gorionika na pelet. Veliki izbor kotlova po pristupačnim cenama.


 

Viadrus LP U 22

 

viadrusu22-lp

 

 

ABC Vesta

 

 

Viadrus LP U22 je najnoviji kotao češkog proizvošača koji se karakteriše visokim stepenom iskorišćenja, većom fleksibilnošću i lakoćom korišćenja. U odnosu na prethodni model, Viadrus LP 22 omogućava montiranje vrata i sa leve i sa desne strane, kao i otvaranje pod uglom od 180°. Takođe, postoji i opciono postolje koje olakšava kasnije održavanje i rad sa gorionikom, a perforirana unutrašnjost omogućava lak prelazak na pelet. Svi kablovi za povezivanje su skriveni u oplatu

Snaga kotla zavisi od broja članaka dostupne su različite snage (20kw do 58,1kw), a visok stepen iskorišćenja i način izrade po standardu EN303-5 (sa dodatkom zaštitnog sloja kristalizovanog grafita) omogućava dug vek trajanja. Prednosti Viadrusa se ogledaju u većoj snazi kotla (veća debljina liva), dužem veku trajanja, količini vode i kapacitetu ložišta.

 

Model

Snaga

 Cena


Kotao Viadrus 4Čl.

20-23kW

 82.001,00


Kotao Viadrus 5Čl.

25-29,1kW

 90.485,00

Kotao Viadrus 6Čl.

30-34,9kW

 97.755,00

Kotao Viadrus 7Čl.

35-40,7kW

 105.834,00

Kotao Viadrus 8Čl.

40-46,5kW

113.711,00

Kotao Viadrus 9Čl.

45-52,3kW

121.184,00 

Kotao Viadrus 10Čl.

49-58,1kW

129.900,00


 

*Ispunjeni evropski standardi kvaliteta EN303-5/3

** Garancija 3 godine.


 

Viadrus U 24

 

 viadrus-u24

ABC Vesta
 

Viadrus U24 je unapređena verzija Viadrus U22 kotla. Izrađen u vidu trajnožarećeg kotla, korišćenje ovog kotla omogućava veću uštedu energije na osnovu precizne regulacije rada i kontrole sagorevanja.

 

Model

Snaga

 Cena


Kotao Viadrus 4Čl.

22-25kW

116.227,00


Kotao Viadrus 5Čl.

28-32kW

124.690,00

Kotao Viadrus 6Čl.

34-39kW

132.405,00

Kotao Viadrus 7Čl.

40-46kW

140.868,00

Kotao Viadrus 8Čl.

47-53kW

161.028,00

Kotao Viadrus 9Čl.

53-59kW

168.294,00 

Kotao Viadrus 10Čl.

59-67kW

176.459,00


 

 *Ispunjeni evropski standardi kvaliteta EN303-5/3

** Garancija 3 godine.


 

 Thermomax

thermomax-kombinovani-kotao

ABC Vesta
 

Thermomax je kombinovani liveni (tropromajni) kotao koji se proizvodi u rasponu snage od 19kw do 88kw i karakteriše ga visok stepen efikasnosti. Predviđen je za sagorevanje čvrstog goriva i peleta a zahvaljujući tropromajnom sistemu cirkulacije dimnih gasova ima visoku efikasnost i smanjeni negativan efekat na životnu sredinu. Prednost ovog kotla ogleda se u mogućnosti ugradnje vrata za korišćenje peleta. Vrata su pripremljena za montažu gorionika na pelet Lamborghini. Sistemom za dvoja vrata na lak i jednostavan način omogućen je nesmetan rad kotla, tako da je ugradnjom gorionika na pelet na jednim vratima omogućen rad kotla na pelet a otvaranjem vrata sa gorionikom i zatvaranjem standardnih vrata kotao može bez problema raditi na čvrsto gorivo.

 

Model Snaga Cena

Thermomax 3čl.
19kw Cena na upit (%)

Thermomax 4čl.
28kw Cena na upit (%)

Thermomax 5čl. 38kw Cena na upit (%)

Thermomax 6čl.
48kw Cena na upit (%)

Thermomax 7čl.
59kw Cena na upit (%)

Thermomax 8čl.
70kw Cena na upit (%)

Thermomax 9čl.
79kw Cena na upit (%)

Thermomax 10čl.
88kw Cena na upit (%)
* Garancija 2 godine.

 

 Ferroli

 ferroli

ABC Vesta
 

Ferroli je kotao italijanskog proizvođača koji se ogleda u visoko kvalitetnom livenom čeliku koji je pogodan za loženje čvrstim gorivom. Prostrana komora za sagorevanje, zapremine do 128 dm3, omogućava loženje velikih komada drveta sa dužim vremenskim intervalima između dva loženja. Kotao ima podesivu klapnu na izlaznom dimovodnom priključku kotla i posudu za pepeo izađenu od nerđajućeg čelika sa lakim prednjim pristupom.

 

Model

Snaga

 Cena

 

Kotao Ferroli 3Čl.

19-22,5kW

 96.454,00

Cena na upit (%)


Kotao Feroli 4Čl.

27-32,5kW

 110.084,00 Cena na upit (%)

Kotao Feroli 5Čl.

36-42,5kW

 123.714,00 Cena na upit (%)

Kotao Feroli 6Čl.

43-52,5kW

 138.391,00 Cena na upit (%)

Kotao Feroli 7Čl.

50-62,5kW

 154.117,00 Cena na upit (%)

 * Garancija 2 godine