Kotlovi na tečno gorivo

Kotlovi na tečno gorivo su liveni kotlovi. U našim maloprodajnim i veleprodajnim objektima možete naći kotlove na tečno gorivo proizvođača Sime Rondo i Viadrus, i dobiti sve informacije o cenama i karakteristikama ovih kotlova.

 

SIME RONDO

sime-rondo.png

 

Sime Rondo Kotao je italijnjanski liveni kotao. Ima 4 do 7 članaka, koristi lako lož ulje. Sagorevanje mu je odlično, izbalansirano tako da se postiže visoka toplotna efikasnost. Kotao se isporučuje zajedno sa pratećom dokumentacijom i kontrolnom tablom.

  

 Model Cena 

Rondo 4čl 31,3kw  75.583,00

Rondo 5čl 40kw 84.531,00 

Rondo 6čl 48,1kw 94.186,00 

Rondo 7čl 57,5kw 102.192,00


 

Viadrus G-50

viadrus-g50

 

VIADRUS G50 je kotao od livenog gvožđa velikog korisnog dejstva namenjen za sagorevanje tečnog i gasovitog goriva. Kotao poseduje livenu komoru za sagorevanje pod nadpritiskom i turbulatore koji mu povećavaju korisno dejstvo tokom eksploatacije. VIADRUS G50 se standardno isporučuje sa osnovnom električnom kontrolom, zaštitom i pripremom. Takođe je opremljen meračem pritiska i temperature. Gorionik za tečno gorivo ili gas nije deo standardne opreme.

Model Snaga Cena

Viadrus G50 3 članka 37kW 127.839,00

Viadrus G50 4 članka 46kW 141.171,00

Viadrus G50 5 članaka 60kW 160.819,00

Viadrus G50 6 članaka 80kW 174.849,00