Kombinovani kotlovi - pelet i čvrsto gorivo 

 Kombinovani kotlovi omogućavaju efikasno korišćenje čvrstog goriva i peleta, ali i drugih vidova ogreva poput bio mase, koštica, i sl. Zahvaljujući kombinaciji ogreva možete se prilagođavati sopstvenim potrebama ali i kretanju ogrevnog materijala na tržištu.

 

 DEFRO

Duo uni

defro-uni

 
 

Defro kotlovi su kotlovi poljske proizvodnje namenjeni za kombinovano korišćenje ogreva - uglja granulacije 5-25mm, separisane ugljene prašine, mešavine žitarica, peleta ali i drva i uglja. Garancija na kotao je 5 godina a njegove osnovne karakteristike su potpuna automatizacija i visoka energetska efikasnost.

Model Snaga Cena

Defro Uni 15kw 388.644,00

Defro Uni 20kw 400.608,00

Defro Uni 25kw 412.260,00

Defro Uni 35kw 449.628,00

Defro Uni 50kw 540.816,00


 

Defro Sigma Uni 

defro-sigma-uni

 
 

Sigma uni model namenjen je za korišćenje uglja granulacije 5-25mm i peleta. U skladu sa klasom 5 evropskog standarda dostupni su u snagama od 16, 20, 24, 36 i 48kw. Prilikom poručivanja kotla obavezno je napomenuti sa koje strane treba da dolazi spremnik za pelet.

Model Snaga Cena

Defro Sigma Uni 16kw 358.188,00

Defro Sigma Uni 20kw 367.704,00

Defro Sigma Uni 24kw 372.624,00

Defro Sigma Uni 36kw 413.580,00

Defro Sigma Uni 48kw 465.012,00

 


 

 

Unapređen kotao Viadrus LP U 22 omogućava fleksibilniji prelazak na korišćenje peleta. Konstruisanje univerzalnih vrata za montažu gorionika sa leve ili desne strane predstavljaju samo jednu od mnogobrojnih prednosti. Inovacije se ogledaju i u kvalitetnoj pripremi prolaza gorionika, izmenama na livenom telu, obostranoj pripremi na oplati za kablove, elemenata za redukciju brzine protoka toplog vazduha. kroz komore kotla  neka su od rešenja koja olakšavaju montažu gorionika i njegovu naknadnu upotrebu.  

 

Viadrus LP U22 sa Feroli Gorionikom

 

viadruslpferolipn

 

 

 

Kombinacija Viadrus U22 kotla i Ferroli gorionika, predstavlja pravi izbor. U kotao je preporučljivo ugraditi set za povećanje stepena iskorišćenja u vidu šamotnih cigli i livenih pregrada za usmeravanje plamena, čime se podiže stepen iskorišćenja i preko 90%. Na Viadrus koltlove sa 3 do 6 članka ugrađuje se gorionik Ferroli p7, dok se na kotlove koji imaju 7 do 10 članaka ugrađuje gorionik Ferroli p12.

 SET = Kotao VIADRUS LP U22 + FERROLI gorionik + Rezervoar za pelet*

*Vrata i set za povećanje efikasnosti se kupuju posebno

 

Model Snaga Cena

Viadrus Pelet Set LP U22 4čl. 20-23kw 173.645,00

Viadrus Pelet Set LP U22 5čl. 25-29.1kw  181.666,00

Viadrus Pelet Set LP U22 6čl. 30-34.9kw 188.539,00

Viadrus Pelet Set LP U22 7čl. 35-40.7kw 210.799,00

Viadrus Pelet Set LP U22 8čl. 40-46.5kw  218.246,00

Viadrus Pelet Set LP U22 9čl. 45-52.3kw 225.311,00

Viadrus Pelet Set LP U22 10čl. 49-58.1kw 233.522,00

* Garancija 3 godine na kotao.

** Garancija 2 godine na gorionik


 

Viadrus LP U22 sa Lamborghini gorionikom

viadruslplamborghini

 

 

 

 

Set na pelet u kombinaciji Viadrus U22 livenog kotla i Lamborghini gorionika predstavlja najprodavaniji set na tržištu. Ovaj gorionik ima unapređenu verziju elektro grejača koji pali pelet. U kotao je preporučljivo ugraditi set za povećanje stepena iskorišćenja u vidu šamotnih cigli i livenih pregrada za usmeravanje plamena, čime se podiže stepen iskorišćenja i preko 90%.

 SET = Kotao VIADRUS LP U22 + LAMBORGHINI gorionik + Rezervoar za pelet*

*Vrata i set za povećanje efikasnosti se kupuju posebno

 

Model Snaga Cena

Viadrus Pelet Set LP U22 4čl. 20-23kw 176.267,00

Viadrus Pelet Set LP U22 5čl. 25-29.1kw 184.288,00

Viadrus Pelet Set LP U22 6čl. 30-34.9kw 191.161,00

Viadrus Pelet Set LP U22 7čl. 35-40.7kw 220.036,00

Viadrus Pelet Set LP U22 8čl. 40-46.5kw 227.483,00

Viadrus Pelet Set LP U22 9čl. 45-52.3kw 234.548,00

Viadrus Pelet Set LP U22 10čl. 49-58.1kw 242.759,00

* Garancija 3 godine na kotao.

** Garancija 2 godine na gorionik


 

Viadrus LP U22 + B Max

 

 

bmax+viadruslp

  

 

Kombinacija livenog kotla Viadrus LP U22 i gorionika italijanskog proizvođača B-max predstavlja pravi izbor kada je lošiji kvalitet peleta u pitanju. Ovaj gorionik ima dva puža, tako da ne dolazi do zapušavanja. U kotao je preporučljivo ugraditi set za povećanje stepena iskorišćenja u vidu šamotnih cigli i livenih pregrada za usmeravanje plamena, čime se podiže stepen iskorišćenja i preko 90%.

SET = Kotao VIADRUS LP U22 + BMAX gorionik + Rezervoar za pelet*

*Vrata i set za povećanje efikasnosti se kupuju posebno

 

Model

Snaga

 Cena


Viadrus Pelet Set LP U22 4čl.

 20-23kw

176.853,00


Viadrus Pelet Set LP U22 5čl.

 25-29,1kw

184.873,00


Viadrus Pelet Set LP U22 6čl.

 30-34,9kw

191.747,00


Viadrus Pelet Set LP U22 7čl.

 35-40,7kw

214.396,00


Viadrus Pelet Set LP U22 8čl.  40-46,5kw 221.842,00

Viadrus Pelet Set LP U22 9čl.  45-52,3kw 228.908,00

Viadrus Pelet Set LP U22 10čl.  49-58,1kw 237.109,00

* Garancija 3 godine na kotao.

** Garancija 2 godine na gorionik.


  Kotao Viadrus LP U22 + Easy Pel

lpviadrus+easypel

  Kotao Viadrus LP U22 u kombinaciji sa Easy Pel gorionikom je dobar izbor ako želite da se grejete na koštice šljive, višnje, i naravno, pelet i čvrsto gorivo.

SET = Kotao VIADRUS LP U22 + EASY PEL gorionik + Rezervoar za pelet*

 *Vrata i set za povećanje efikasnosti se kupuju posebno

 

Model

Snaga

 Cena


Viadrus Pelet Set LP U22 4čl.

20-23kw

181.712,00


Viadrus Pelet Set LP U22 5čl.

25-29,1kw

189.732,00


Viadrus Pelet Set LP U22 6čl.

30-34,9kw

196.605,00


Viadrus Pelet Set LP U22 7čl.

35-40,7kw

214.942,00


Viadrus Pelet Set LP U22 8čl.
40-46,5kw 222.388,00

Viadrus Pelet Set LP U22 9čl.
45-52,3kw

229.454,00


Viadrus Pelet Set LP U22 10čl. 49-58,1kw 237.644,00

 * Garancija 3 godine na kotao.

** Garancija 2 godine na gorionik.


 

Set za povećanje efikasnosti

Viadrus LP U 22

 

 Samotni-set-za-povecanje-efikasnosti

  U Viadrus setove na pelet je preporučljivo ugraditi set za povećanje stepena iskorišćenja u vidu šamotnih cigli i livenih pregrada za usmeravanje plamena, čime se podiže stepen iskorišćenja i preko 90%. Postoji mogućnost i kupovine samo seta za povećanje efikasnosti za korisnike koji već poseduju Viadrus kotlove.

Ovaj komplet nije obavezan ali je višestruko koristan, glavna uloga kompleta je da kontroliše brzinu i usmeri plamen da ima što duži put kroz kotao kako bi se povećalo iskorišćenje kotla i smanji potrošnju, ujedno uloga ovog seta je da zaštiti pojedine delove kotla kako od rada gorionika.

Model

 Cena


Set za povećanje efikasnosti za LP U22 4č

7.475,00


Set za povećanje efikasnosti za LP U22 5čl

8.619,00


Set za povećanje efikasnosti za LP U22 6čl

9.763,00


Set za povećanje efikasnosti za LP U22 7čl

10.908,00


Set za povećanje efikasnosti za LP U22 8čl

12.052,00


Set za povećanje efikasnosti za LP U22 9čl 13.196,00

Set za povećanje efikasnosti za LP U22 10čl 14.341,00

 


 

Thermomax + Lamborghini

thermomax-lamborghini

 

Thermomax je kombinovani liveni (tropromajni) kotao koji se proizvodi u rasponu snage do 88kw i karakteriše ga visok stepen efikasnosti. Predviđen je za sagorevanje čvrstog goriva i peleta a zahvaljujući tropromajnom sistemu cirkulacije dimnih gasova ima visoku efikasnost i smanjeni negativan efekat na životnu sredinu. Prednost ovog kotla ogleda se u mogućnosti ugradnje vrata za korišćenje peleta. Vrata su pripremljena za montažu gorionika na pelet Lamborghini. Sistemom za dvoja vrata na lak i jednostavan način omogućen je nesmetan rad kotla, tako da je ugradnjom gorionika na pelet na jednim vratima omogućen rad kotla na pelet a otvaranjem vrata sa gorionikom i zatvaranjem standardnih vrata kotao može bez problema raditi na čvrsto gorivo.

SET = Kotao THERMOMAX + Gorionik LAMBORGHINI + Rezervoar + Vrata za pelet

Model Snaga Cena

Thermomax 3čl. 19kw 173.469,00

Thermomax 4čl. 28kw 183.119,00

Thermomax 5čl 38kw 194.000,00

Thermomax 6čl. 48kw 225.823,00

Thermomax 7čl. 59kw 236.823,00


Thermomax 8čl. 70kw Cena na upit (%)

  
Thermomax 9čl. 79kw Cena na upit (%)

 
Thermomax 10čl. 88kw Cena na upit (%)

 

 Thermal + Lamborghini

termal-celicni-kotlovi

 

Kotlovi na pelet Thermal namenjeni su za centralno grejanje stambenih ili manjih poslovnih površina. Rade automatski, doziranjem peleta pomoću transportnog puža iz spremnika za pelet koji je deo uređaja, smeštenog iznad kotlovskog dela uređaja. Plamen koji se razvija u kotlu tokom normalnog izgaranja drvenog peleta oslobađa upravo onu količinu CO2 koja se oslobađa sagorevanjem drveta. Pomoću vrhunske regulacije ugrađene u kotao moguće je podešavati temperaturu u prostoriji. Postoji mogućnost programiranog rada, a čelična konstrukcija i moderni dizajn samo su neke karakteristike koje doprinose visokom stepenu iskorišćenja. Kod kotla Termal 25 ekspanziona posuda, pumpa i sigurnosni ventil su integrisani u kotlu dok je kod kotlova Termal 34 i 50 zaštitna pumpa (služi samo za cirkulaciju vode u kotlu kao zaštita od kondenzacije) i hidraulička skretnica.

SET=Kotao TERMAL + Gorionik LAMBORGHINI + REZERVOAR + VRATA ZA GORIONIK

 

Model

Snaga

Cena


Termal

25kw

176.342,00


Termal

30kw

179.099,00


Termal

35kw

187.958,00


Termal

40kw

217.805,00


Termal

50kw

227.318,00


 


 Set na pelet Mareli

 

mareli-set-na-pelet

 
 

Mareli Calisto je kombinovani čelični kotao na čvrsto gorivo. Ovaj kotao je prilagođen za korišćenje peleta uz dodatak gorionika na pelet. Regulator promaje je uračunat u cenu kotla. Set se sastoji od čeličnog kotla Mareli Calisto, gorionika EasyPel i spremnika za pelet zapremine 140 kg. Ugradnjom gorionika na pelet značajno se produžuje vek trajanja kotla.  Lakoća promene ogreva ne zahteva izmene i prepravke na samom kotlu.

 

Model Snaga

Cena


Set na pelet Mareli

24kw

160.440,00


Set na pelet Mareli 35kw

175.000,00


Set na pelet Mareli

48kw

195.000,00


*Garancija 2 godine.

**U cenu kotla je uračunato puštanje kotla u rad.


Megal Specijal sa Lamborghini gorionikom

megallamborghini

 

Trajnožareći kotao Megal Specijal sa Lamborghini gorionikom obezbeđuje visok stepen iskorišćenja. U setu dobijate čelični kotao Megal Specijal, gorionik Lamborghini i rezervoar za pelet 140kg. Prilikom ugradnje gorionika na pelet važno je voditi računa da gorionik po snazi odgovara kotlu na koji se ugrađuje.

 

Model

Snaga

 Cena


Set Megal

25kw

177.259,00


Set Megal 32kw

189.072,00


Set Megal

40kw

201.623,00


* Garancija 5 godina na kotao.

** Garancija 2 godine na gorionik.

 


 

 Megal Specijal sa Ferroli gorionikom

megal+ferroli

 

 

Set se sastoji od kotla Megal specijal koji je konstrukcijski napravljen tako da je prilagođen montaži gorionika na pelet. Poseduje visok stepen iskorišćenja. Set je vrlo isplativ ukoliko poredimo cenu i kvalitet.

Model

Snaga

 Cena


Set Megal 25kw

25kw

174.637,00


Set Megal 32kw 32kw

186.450,00


Set Megal 40kw

40kw

199.001,00


 

* Garancija 5 godina na kotao.

** Garancija 2 godine na gorionik.


Burnit Set na pelet

burnit-pelet-set

Burnit pelet set
 

Set na pelet Burnit se sastoji od kotla na čvrsto goriovo Burnit i gorionika Burnit eco. Kotao i gorionik Burnit predstavljaju odličnu kombinaciju kada je u pitanju sagorevanje peleta, dok sam kotao ima visoki stepen iskorišćenja kada se loži na čvrsto gorivo. Da bi se sa loženja na pelet prešlo na čvrsto gorivo, potrebno je da se ugradi poklopac otvora na vratima.

 

Model

Snaga

 Cena

 

Set Burnit

 20kw

163.000,00

 


Set Burnit  25kw

172.500,00

 


Set Burnit  30kw

176.500,00

 


Set Burnit  40kw 187,500,00  

* Garancija 5 godina na kotao.

** Garancija 2 godine na gorionik.


 Feroli Pelet Set

set-na-pelet-feroli

Burnit pelet set
 

Set na pelet Ferroli sastoji se od livenog kotla i gorionika italijanskog proizvođača Ferroli. U zavisnosti snage kotla ugrađuje se P7 odnosno P12 gorionik.

 

Model

 Cena

 


Feroli Pelet set 22kw

216.033,00

Cena na upit (%)


Feroli Pelet set 30kw

229.662,00

Cena na upit (%)


Feroli Pelet set 41kw 243.293,00 Cena na upit (%)

Feroli Pelet set 47,9kw 279.197,00 Cena na upit (%)

Feroli Pelet set 54,7kw 294.923,00 Cena na upit (%)

* Garancija 2 godine. 


ABC Užice 

Combo

combo

Burnit pelet set

     

 

Kotlovi i kamini domaćeg proizvođača ABC Užice namenjeni su prvenstveno grejanju na pelet ali se mogu koristiti i za grejanje na čvrsto gorivo. Stepen iskorišćenja je oko 90,5%. Combo 25 ima kapacitet rezervoara za pelet od 170 kg, combo 40 ima 250 kg.

 

Model

 Cena

 

Combo 25kw

188.166,00

Cena na upit (%)


Combo 40kw

202.467,00

Cena na upit (%)


Combo 60kw

218.273,00

Cena na upit (%)


 

      

* Garancija 5 godina na kotao, 2 godine na elektro komponente


Bosch pelet set

bosch-pelet-set

Tehničke karakteristike pogledajte ovde  
Burnit pelet set
 

 U ponudi su dva gorionika, snage do 34 kW i od 55 kW, odnosno 3 različitih setova za pelete. Set ćete odabrati na bazi dva podatka: raspoložiove visine dimnjaka i potrebne snage za grejanje. Za kuće sa nižim dimnjakom (do 7m) na raspolaganju su snage 27 i 32 kW, a za kuće sa boljim dimnjakom 27, 32 i 45 kW. Veoma je bitno da se koristi kvalitetan pelet, izrađen od drveta, koji garantuje ravnomeran i stabilan rad, i najmanju potrošnju u kilogramima.
Na gorionike PELET BRENN se može povezati sobni termostat, čime obezbeđujete da u sobama imate konstantnu temperaturu. Kada se dostigne željena temperatura, gorionik se gasi, a kada se spusti, ponovo se pali. Na ovaj način se štedi gorivo, a korisnici konačno imaju pravi komfor grejanja.

 

Model

 Cena


Bosch Set 27 kW

241.346,00


Bosch Set 32 kw

250.543,00


Bosch Set 45 kw

297.921,00Centrometal 

ekockp-set

Burnit pelet set

 

Kotao Eko CK P je kotao koji se može koristiti za sagorevanje čvrstog goriva ali se može koristiti i za sagorevanje peleta ukoliko se ugradi gorionik, transporter, rezervoar i set za pelet vrata. Karakteriše se visokim stepenom iskorišćenja a povećanje stepena iskorišćenja se dobija ubacivanjem  turbulatora u gornju zonu kotla. Turbulatori se dobijaju zajedno sa pelet regulacijom.

 

Model

 Cena


Eko CK P + set na pelet 14 kW

Cena na upit (%)


Eko CK P + set na pelet 20 kW

Cena na upit (%)


Eko CK P + set na pelet 25 kW

Cena na upit (%)


Eko CK P + set na pelet 30 kW

Cena na upit (%)


Eko CK P + set na pelet 35 kW

Cena na upit (%)


Eko CK P + set na pelet 40 kW

Cena na upit (%)


Eko CK P + set na pelet 50 kW

Cena na upit (%)


Eko CK P + set na pelet 60 kW

Cena na upit (%)

* Garancija 2 godine.


 

Vrata za pelet kotlove

 

Vrata za pelet za kotlove monitaraju se na kotlove i omogućavaju lako i brzo instaliranje gorionika. U zavisnosti od kotla, koriste se i odgovarajuća vrata.

Model

 Cena


Vrata za gorionik P7 Viadrus


Vrata za gorionik P12 Viadrus


Vrata za gorionik P7 Ferroli


Vrata za gorionik P12 Ferroli


Vrata za gorionik Burnit 20-30kw


Vrata za gorionik Burnit 40-70kw


Donja vrata za Viadrus


Donja vrata za Viadrus LP


 

11.893,00


14.687,00


10.374,00


12.540,00


6.710,00


8.611,00


9.472,00


12.726,00


 

 


 

Setovi na pelet velikih snaga

 

Megal + EasyPel 100kw                                            388.750,00

Šukom + EasyPel 200kw                                           575.000,00

 

* Garancija na Megal 5 godina.

** Garancija na Šukom 6 godina.