KAP PO KAP CEVI ZA NAVODNJAVANJE

Kvalitetna creva za navodnjavanje biljaka sa već unapred postavljenim rupama na određenom razmaku. Za navodnjavanje terena pod nagibom potrebno je postaviti creva sa kompenzujućim kaljačima. Ukoliko je potrebno da se se kapljaći nalaze na tačno određenom mestu to se može dobiti kombinovanjem creva bez kapljača i ubodnih (drip) kapljača.

Creva sa cilindričnim kompenzujućim kapaljama - green pc

16mm 2,2l/h razmak 0,35m 100m kotur
0,93
47060
16mm 2,2l/h razmak 0,35m 200m kotur
 
47061
16mm 2,2l/h razmak 0,50m 50m kotur
 
47063
16mm 2,2l/h razmak 0,50m 100m kotur
 
47063
 

Creva sa cilindričnim kapaljama - green pc

16mm 2,2l/h razmak 0,35m 100m kotur
0,51
47050
16mm 2,2l/h razmak 0,50m 100m kotur
 
47055
 
Creva bez kapljača
16mm 100m kotur
0,42
47040