HIDROIZOLACIJE I HIDROIZOLACIONA TRAKA

Sika je vodeći proizvoč hidroizolacija na tržištu. Hidroizolacija se javlja kao neophodna u zgradarstvu, kao zaštita od povremenih voda, i u izgradnji bazena kao jedan od najbitnijih faktora. Sika je razvila različite tipove hidroizlocija u zavisnosti od potrebnih karakteristika koje je potrebno da zadovolji.

 

Sika MonoSeal-101

 sikamonoseal-101

Tehničke karakteristike pogledajte ovde

        

Sika Monoseal-101 je jednokomponentna smeša visokokvalitetnih cemenata i agregata, obogaćena vodoodbojnim i vodonepropusnim sintetičkim proizvodima. Zamešana sa vodom formira pastu takve konzistencije da se lako nanosi četkom, pri čemu se formira cementni premaz odlične paropropusnosti.

 Upotreba

 Karakteristike

 

- Podrumske i suterenske prostorije.

- Liftovska okna.
- Ukopani i zaštitni zidovi.
- Jame i šančevi.
- Rezervoari i tankovi.

 

- Efikasna, ekonomična hidroizolacija postojećih objekata.
- Jednostavna i laka primena upotrebom četke.
- Sprečavanje prodora podzemne vode ili sprečavanje oticanja stajaće ili tekuće vode u građevinskim hidrotehničkim kostrukcijama.

Odnos mešanja sa vodom: 6,00 – 6,50 litara vode po džaku 

Potrošnja: 4kg/m2

 

Artikal Pakovanje Cena

Monoseal-101 25kg 2.300,00

 


 

 Sika Top-Seal 107

 

sikatop-seal-107

Tehničke karakteristike pogledajte ovde

 

SikaTop Seal-107 je dvokomponentni, paropropusni polimer-modifikovani cementni malter, koji se sastoji od tečnog polimera i smeše na bazi cementa sa specijalnim aditivima.

 

 Upotreba

 Karakteristike

- Unutrašnja i spoljašnja hidroizolaciju i zaštitu betonskih podloga, cementnih maltera, opeka i blokova od vlage.

- Zaštitu betonskih konstrukcija od uticaja soli za odmrzavanje i efekata mržnjenja i otapanja.

- Krutu, paropropusnu, hidroizolaciju zidova u podrumima, kod izgradnje novih objekata kao i sanacije.

- Hidroizolaciju balkona i terasa i ostalih površina izloženih spoljašnjim vremenskim uslovima.

- Hidroizolaciju podruma i suterena, rezervoara pitke vode.

- Zaptivanje finih pukotina u betonskim konstrukcijama (koje nisu izložene pomeranjima)

- Lako se nanosi četkom ili gleteriom u tankim slojevima.

- Ne zahteva vodu.

- Prethodno dozirane komponente.

- Nanosi se ručno ili prskanjem.

- Lako i brzo se meša.

- Veoma dobra adhezija.

- Pruža zaštitu betona od karbonizacije

Potrošnja: 4kg/m2

 

Artikal Pakovanje Cena

Topseal-107 25kg = A5kg+B20kg 4.725,00


 

Sika Lastic-152

sika-lastic-152

Tehničke karakteristike pogledajte ovde

 

Sikalastic-152 je dvokomponentni malter, ojačan vlaknima, sa vrlo niskim modulom elastičnosti, na bazi cementa i specijalnih polimera otpornih na alkalije. Sadrži agregat sitne granulacije i odgovarajuće aditive za vodonepropusnost i zaštitu betonskih podloga izloženih silama zatezanja. Sikalastic-152 je naročito pogodan za ugradnju u vlažnim sredinama i na niskim temperaturama.

 Upotreba

 Karakteristike

 

- Hidroizolacija i zaštita hidrotehničkih objekata kao što su: bazeni, rezervoari.
tankovi, bazeni za plivanje, betonske prefabrikovane cevi, mostovi, kanali.
- Hidroizolacija i zaštita spoljašnjih zidova koji su ukopani u zemlju.
- Unutrašnja hidroizolacija zidova, podnih betonskih temeljnih ploča i podrumskih prostorija, koje su izložene uticaju niskih negativnih hidrostatičkih pritisaka.
- Hidroizolacija terasa i balkona.

 

- Fleksibilna hidroizolacija i zaštita betona u jednom proizvodu.
- Pouzdana primena i u uslovima visoke vlažnosti vazduha.
- Moguća primena i na blago vlažnim podlogama.
- Laka ugradnja na vertikalnim površinama.
- Brzo sazrevanje (sušenje) (čak i na niskim temperaturama).
- Premošćavanja pukotina.

Potrošnja: 1,8 kg/m2/mm

 

Artikal Pakovanje Cena

Lastic-152 A8kg+B25kg 9.042,00


  

Sika Lastic 1K

lastic-1k 

Tehničke karakteristike pogledajte ovde

 

Sikalastic-1K je jednokomponentni, cementni, fleksibilni malter, ojačan vlaknima i modifikovan specijalnim polimerima otpornim na baze. Sadrži odabrane fine agregate, polimere i odgovarajuće aditive koji ga čine idealnim materijalom za
hidroizolaciju ispod keramičkih pločica i hidroizolaciju cementnih podloga izloženih silama savijanja i zatezanja.

 Upotreba

 Karakteristike

- Fleksibilni, zaštitni premaz za zaštitu armiranobetonske konstrukcije od uticaja mraza i soli za odmrzavanje kao i od prodora ugljen-dioksida, radi poboljšanja postojanosti.

- Hidroizolacija i zaštita betonskih konstrukcija kao što su rezervoari za tehničku
i pitku vodu, tankovi, zatvoreni i otvoreni bazeni za plivanje, cevi itd.
- Hidroizolacija spoljašnjih zidova koji su ukopani u zemlju.
- Unutrašnja hidroizolacija zidova i podova podrumskih prostorija izloženih
uticaju niskih negativnih hidrostatičkih pritisaka.

- Može se nanositi na mokre podloge.

- Jednostavno se nanosi špahtlom, četkom ili valjkom.
- Ne sliva se: jednostavno se nanosi i na vertikalne zidove.
- Odlično premošćavanja pukotina.
- Veoma dobro prijanjanje na skoro sve podloge kao što su beton, cementni
malter, kamen, keramika, opeka, drvo.

Potrošnja: 3kg/m2

 

Artikal Pakovanje Cena

Sika Lastic 1k 20kg 6.340,00


 Sika Lastic 200W

 sikalastic-200w

Tehničke karakteristike pogledajte ovde

 

Sikalastic-200 W je gotov (spreman) za upotrebu, jednokomponentni, bez sadržaja rastvarača, tečni hidroizolacioni proizvod, koji formira vodonepropusnu, fleksibilnu membranu otpornu na stvaranje pukotina ispod čvrstog zaštitnog sloja (npr. keramičke pločice ili kamene obloge).

 Upotreba

 Karakteristike

- U kupatilima, tuš-kabinama, kuhnjama.
- Prostorijama sa vodovodnim instalacijama.
- Prolazima u javnim i privatnim objektima (hodnici, stepeništa, itd.).
- Površinama oko bazena za plivanje.

 

 

- Jedna komponenta: Proizvod spreman za upotrebu.
- Bez sadržaja rastvarača.
- Vodonepropustan i paropropustan.
- Mogućnost primene na horizontalnim i vertikalnim površinama.
- Mogućnost primene na površinama sa podnim grejanjem.

Potrošnja: 1,2 kg/m2

 

Artikal Pakovanje Cena

Sika Lastic 200W 5kg 2.505,00

Sika Lastic 200W 10kg 4.050,00


 Sika Bond-T8

sikabondt8

Tehničke karakteristike pogledajte ovde

 

 SikaBond T8 je jednokomponentni elastični hidroizolacioni lepak za keramičke pločice.

 Upotreba

 Karakteristike

- Lepak i hidroizolacioni sloj koji se koristi za hdroizolaciju podnih keramičkih obloga.

 

-Jednokomponentan, spreman za upotrebu.

- Brzo očvršćava, smanjuje prenos buke, prigušuje zvuk koraka.

- Prianja na različite površine. 

Potrošnja: Hidroizolacioni sloj 1,6-2kg/m2

Sloj za lepljenje: 1,5kg/m2

 

Artikal Pakovanje Cena

Sika Bond T8 13,4kg 12.462,00


 

Sika Seal Tape S

 

sika-seal-tape-s

Tehničke karakteristike pogledajte ovde

 

Elastična hidroizolaciona traka, sa pletenom mrežicom za lepljenje sa obe strane i elastičnom zonom u sredini, koja se koristi kao deo sistemskog rešenja zaptivanja u kombinaciji sa vodonepropusnim lepkom za keramiku, keramičkim pločicama i polimercementnim hidroizolacionim materijalima.

 Upotreba

 Karakteristike

- Zaptivanje spojnica na sastavu podih i zidnih elemenata, oko i ispod pločica u
mokrim prostorijama, kao što su kupatila, kuhinje i balkoni.
- Zaptivanje oko fasadnih elemenata, podruma i bazena za plivanje protiv
prodora vode.
- Zaptivanje vertikalnih i horizontalnih dilataconih fuga i izolacija radnih fuga u
uglovima, oko cevi itd.

 

- Visoka elastičnost.
- Vodootpornost i dobra hemijska otpornost.
- Jednostavna ugradnja.

- Termička otpornost: - 25ºC do +60ºC

 

Artikal Pakovanje Cena

Sika Seal Tape kom 2.004,00


Sika Minipack Waterproofing

 sika-minipack-waterproofing

 

Tehničke karakteristike pogledajte ovde

 

Sika MiniPack Waterproofing Mortar je jednokomponentni hidroizolacioni malter koji je spreman za upotrebu.

 Upotreba

 Karakteristike

- predviđen za hidroizolaciju i zaštitu temelja, podzemnih ili delimično ukopanih zidova.

-  Može da se nanosi direktno na većinu temeljnih podloga (zidane konstrukcije, beton, blokovi itd).

- Dobro prijanjanje.

Potrošnja: Okvirno, oko 1,8 kg praha po mm debljine

 

Artikal Pakovanje Cena

Sika Minipack Waterproofing 5kg 825,00


 Sika Minipack Water Plug

sika-waterplug

Tehničke karakteristike pogledajte ovde

 

Sika MiniPack Water Plug je jednokomponentni, spreman (pripremljen) za direktnu upotrebu malter, koji se koristi za zaustavljanje prodora vode.

 Upotreba

 Karakteristike

-Zaustavljanje prodora vode i curenja na podzemnim konstrukcijama, čak i pod

dejstvom hidrostatičkog pritiska.
- Može da se nanosi na betonske, kamene i opekom zidane građevinske podloge.

-  Lak za upotrebu: samo ga pomešati sa vodom

- Vezuje se brzo za nekoliko minuta i ne spira se čak ni pri visokom pritisku.
- Praktično pakovanje, pogodno i za manje radove.

Odnos mešanja sa vodom: 0,280 litara vode na 1 kg praha

 

Artikal Pakovanje Cena

Sika Minipack Water Plug 5kg 1.385,00


 

Sikadur Combiflex

 

sika-combiflex

Tehničke karakteristike pogledajte ovde

 

Sistem visokih performansi koji služi za zaptivanje spojnica, a koji se primenjuje na konstruktivne, dilatacione i radne spojnice kao i pukotine.

 Upotreba

 Karakteristike

Kao zaptivni sistem za dilatacione, konstruktivne, radne spojnice i pukotine u:
- Tunelima i propustima, hidroelektranama, postrojenjima za prečišcavanje otpadnih voda, krovnim spojnicama, podrumima, branama i rezervoarima vode za piće, bazenima.

- Lako se ugraduje.

- Pogodan za suve i vlažne betonske površine.
- Izuzetno elastičan.
- Dobro se ponaša u okviru širokog opsega temperatura.
- Odlicno prijanja na mnoge materijale.
- Otporan na atmosferske uticaje i vodu.

 

Artikal Pakovanje Cena

Sikadur Combiflex SG-10 M 100mmx25m 17.100,00

Sikadur Combiflex SG-10 M 150mmx25m 23.325,00

Sikadur Combiflex SG-10 M 200mmx25m 27.025,00

Sikadur Combiflex SG-10 M 250mmx25m 31.300,00

Sikadur Combiflex SG-20 M 150mmx25m 29.050,00

Sikadur Combiflex SG-20 M 200mmx25m 41.125,00


 Sika Swell P-2507-H

sika-swell-p-2507-h

 

 Sika Swell je kompletno zaokružen sistem hidroizolacije spojeva i prekida u betoniranju zasnovan na ekspandirajućim profilima. Jednostavan za primenu i izuzetno isplativ.

 

Artikal Pakovanje Cena

Sika Swell P-2507-H 10m 8.520,00


 

Sika Swell S2

sika-swell-s2

Tehničke karakteristike pogledajte ovde

 

Jednokomponentna poliuretanska masa za zaptivanje koja bubri u kontaktu sa vodom.

 

Artikal Pakovanje Cena

Sika Swell S2 600ml 2.555,00


 

Sika Fiberglass

sika-fiberglass 

 

 Staklena mrežica za ojačanje hidroizolacionih polimer i cementnih premaza.,

 

Artikal Pakovanje Cena/m2

Sika Fiberglass 0,2x50m 61,00

Sika Fiberglass 1x50m  62,00 


     

 Sika Gard720 EpoCem A+B+C

sika-gard

Tehničke karakteristike pogledajte ovde

 

 Trokomponentni epoksidno cementni malter, blokator vlage i masa za fina površinska izravnavanja i ojačanja.

 

Artikal Pakovanje Cena

Sika Gard720 EpoCem A+B+C 21kg 10.521,00