ELEKTRO OPREMA ZA BAZENE

U elektro opremu za bezene spadaju transformatori, razvodne kutije i bužir creva. Transformator treba da je dovoljne snage da obezbedi rad svih ugrađenih reflektora.

    Cena Kod

Pina

Razvodna kutija DGN08  1.920,00  DGN08

Transformator Pina 300w/220v-12v  10.110,00  DGM04

Transformator Pina 600w/220v-12v
 17.800,00
DGM05 
Modulator 2 zice 3 reflektora 20w
18.489,00
DHM25
Modulator 2 zice 12 reflektora 20w
41.087,00
DHM04
Modulator 4 zice 3 reflektora 20w 16.434,00 DHM26


 
dhm25.png razvodna-kutija-pina transformator-pina
DHM25 DGN08 DGM04

 


 

Astral

 Trasformator sa kućištem 400va 220v to 12v
 po upitu
35385

 Trasformator sa kućištem 800va 220v to 12v
po upitu
35386

 Bužir crevo 1m
385,00
28138

 Razvodna kutija
2.460,00
15861

 
transformator-sa-kucistem buzir-crevo  15861
35385 28138 15861