CEVI I FITING CEPEX ZA BAZENE

Sve cevi i fitinzi koje imamo u ponudi su napravljeni od PVC materijala, španskog proizvođača Cepex. Poseduju atest na pritisak do 10 bara. Elementi se spajaju lepljenjem lepkom za PVC.

  

Krute cevi

 

Model

 Cena


Cev mega d32

157,00

Cev mega d50

324,00

Cev mega d63 490,00

Cev mega d75 702,00

Cev mega d90 1.023.00

 

 


 

 Flexy cevi

   

Model

 Cena


Cev mega d32 flexy

459,00

Cev mega d50 flexy

647,00

Cev mega d63 flexy 902.00


Lepak

 

Model

 Cena


Cepex beli 125cc

638,00

Cepex beli 500cc

1.750,00

Cepex beli 1000cc 3.250,00

Cepex plavi flexy 500cc 1.375,00

Lepak Akfix 50g 401,40

Lepak Akfix 500g 1.350.00

Lepak Akfix 1000g 2.536.00


 

Kolena

 

   

Model

 Cena


Koleno mega d32

72.00

Koleno mega d50

152.00

Koleno mega d63 195.00

Koleno mega d75 374.00

Koleno mega d90 657.00

Koleno mega d32/45 84.00

Koleno mega d50/45 150.00

 Koleno mega d63/45  176.00

Koleno mega d75/45 432.00

Koleno mega d90/45 646.00


 Reduciri

   

Model

 Cena


Redukcija mega 32-20

36.00

Redukcija mega 50-32

70.00

Redukcija mega 63-50 91.00

Redukcija mega 75-63 103.00

Redukcija mega 90-75 130.00


T racve

 

   

Model

 Cena


T racva mega d32

127.00

T racva mega d50

175.00

T racva mega d63 250.00

T racva mega d75 439.00

T racva mega d90 679.00


 Nastavci

   

Model

 Cena


Nastavak mega d32

48.00

Nastavak mega d50

79.00

Nastavak mega d63 121.00

Nastavak mega d75 249.00

Nastavak mega d90 496.00

Nastavak mega 32x1sn 101.00

Nastavak mega 50x6/4 sn 180.00

Nastavak mega 63x2 sn 270.00

Nastavak mega 75x2 1/2 sn 371.00

Nastavak mega 90x3sn 629.00

Nastavak mega 32x1un 132.00

Nastavak mega 50x6/4 un 244.00

Nastavak mega 63x2 un 328.00

Nastavak mega 75x2 1/2un 862.00

Nastavak mega 90x3 un 1325.00


 

Holenderi 

   

Model

 Cena


Holender mega d32

328.00

Holender mega d50

595.00

Holender  mega d63 777.00

Holender mega d75 2.087.00

Holender  mega d90 3.593.00

Holender mega 32x1sn 380.00

Holender mega 50x6/4 sn 580.00

Holender mega 63x2 sn 845.00

Holender mega 75x2 1/2 sn 2.893.00

Holender mega 90x3sn 3.801.00

Holender mega 32x1un 344.00

Nastavak mega 50x6/4 un 565.00

Holender mega 63x2 un 819.00

Holender mega 75x2 1/2un 3.029.00

Holender mega 90x3 un 3.863.00

 Ventili

   

Model

 Cena


Ventil mega d32 

1072,00

Ventil mega d50 

1640,00

Ventil mega d63 2159.00

Ventil mega d75 10.877.00

Ventil mega d90 14.796.00


 Nepovratni ventil

   

Model

 Cena


Nepovratni ventil mega d50 

1782,00

Nepovratni ventil mega d63 2.581.00

Nepovratni ventil mega d75 8.724.00

Nepovratni ventil mega d90 11.522.00


 

 Cep

   

Model

 Cena


Čep mega d32

55,00

 

 Čep mega d50 100.00 

Čep mega d63 120.00

Čep mega d75 423.00

Cep mega d90 690.00