ČELIČNI KOTLOVI

Čelični kotlovi se odlikuju visokim stepenom iskorišćenja. Uz redovno održavanje mogu imati dug vek trajanja. Jednostavno se mogu ugraditi gorionici na pelet. U našem prodajnom objektu možete dobiti sve potrebne informacije o karakteristikama kotlova svih proizvođača, modelima i cenama.

 

 

 Alfa Plam Wood

 

 

alfa-wood

ABC Vesta
 

Alfa Plam je kreirao moderan dizajn kotla koji je namenjen za uklapanje u svaki prostor. Unutrašnjost kotla izrađena je od kotlovskog liva a ložište od specijalnog vodohlađenog čelika.

Kotao se karakteriše dobrom izolacijom a velika zapremina ložišta produžava vreme između dva ložišta. U kotlu se nalazi toplotni izmenjivač koji služi kao termoosigurač kao zaštita od eventualnog pregrevanja kotla (ako je povezan sa termoventilom). Automatski regulator vazduha omogućava da se preko temperature vode u kotlu podešava snaga kotla.

 

Model

 Cena


Wood 25

82.089,00


Wood 35

 102.317,00

Wood 40

111.187,00

Wood 50

125.135,00

 

* Kotao izrađen u skladu sa normama EN303/5-3.

** Garancija 2 godine.


 

Thermal

termal-celicni-kotlovi

ABC Vesta
 

Thermal čelični kotlovi namenjeni su za grejanje stambenih površina i poslovnih objekata ali i velikih proizvodnih hala. Osnovno pokretačko gorivo je čvrsto (drva i ugalj) ali se mogu preraditi i na lož ulje i pelet. Vrata za loženje su dovoljno velika tako da omogućavaju loženje i krupnijim komadima ogrevnog materijala.

 

Model Snaga  Cena

Thermal 25kw Cena na upit (%)

Thermal 30kw Cena na upit (%)

Thermal 35kw Cena na upit (%)

Thermal 40kw Cena na upit (%)

Thermal 50kw Cena na upit (%)


 

Termomont Šimanovci

 TŽK

 

termomont-tzk

 

ABC Vesta

 

      

Kotlovi Termomont Šimanovci jesu čelični kotlovi na čvrsto gorivo (drvo i ugalj). Na raspolaganju su serije TŽK, TKK, TKK3 i TKU3.

TŽK je trajnožareći kotao sa tri vertikalne promaje. Dostupan u snazi od 18kw do 52 kw. Karakteriše se visokim stepenom iskorišćenja.

 

Model

Snaga

 Cena


Kotao TŽK

18kw

 

85.620,00


Kotao TŽK

26kw

90.528,00

Kotao TŽK

34kw

98.708,00

Kotao TZK

42kw

110.707,00

Kotao TZK

52kw

 

138.519,00

 

 

* Garancija 5 godina.

 


 

 Termomont Šimanovci

 TKK

 

termomont-tkk

ABC Vesta
   

 TKK je čelični kotao sa dve horizontalne promaje i kosim ložištem. Dostupan u snazi od 14kw do 50kw. Kotao koji je dobar ukoliko se porede cena i kvalitet.

 

Model

Snaga

 Cena


Kotao TKK

 14kw

57.808,00


Kotao TKK

 17kw 59.989,00

Kotao TKK

 23kw 65.989,00

Kotao TKK

 30kw 74.714,00

Kotao TKK

 35kw 80.713,00

Kotao TKK

 40kw 87.257,00

Kotao TKK

 50kw 101.436,00

 

*Garancija 5 godina

 

 Termomont Šimanovci

TKK3

 

termomont-tkk3

 

ABC Vesta

 

 

TKK3 je čelični kotao sa tri horizontalne promaje i kosim ložištem idealan je za gorionike na pelet. Raspoloživ u snazi od 25kw do 90kw.

 

Model

Snaga

 Cena


Kotao TKK 

 25kw 74.169,00

Kotao TKK 

 30kw 81.804,00

Kotao TKK

 35kw 90.529,00

Kotao TKK

 40kw 97.073,00

 Kotao TKK3  50kw 106.889,00 

*Garancija 5 godina.


 

 Termomont Šimanovci

 TKU3

 

termomont-tku3

ABC Vesta
 

TKU3 je čelični kotao sa najboljim karakteristikama za tropromajni kotao sa horizontalnom promajom. Idealan je za montažu gorionika za pelet. Dostupan u snazi od 20kw do 50 kw.

 

 

Model

Snaga

 Cena


Kotao TKU3

 20kw

79.077,00


Kotao TKU3

 25kw 82.349,00

Kotao TKU3

 30kw 88.893,00

Kotao TKU3

 35kw 93.801,00

Kotao TKU3

 40kw 101.436,00

Kotao TKU3

 50kw 110.707,00

 

* Garancija 5 godina.

 

  Radijator Kraljevo

Serija K

 

rk-k 

 

ABC Vesta

 

  Radijator Kraljevo je čelični kotao namenjen za čvrsto gorivo(drva i ugalj).

Postoje modeli K, C i FK. K je trajnožareći kotao sa kosim ložištem. C je kombinovani toplovodni kotao. Viskok stepen iskorišćenja. Model FK je trajnožareći kotao sa ventilatorom.

Kotlovi serije K

Izrađuju se u serijama od 18 do 80kW. Za njihovu izgradnju koriste se limovi 4 i 5 mm u kotlovskom kvalitetu C1204 JUS standard odnosno Hll po DIN standardu. 
Kotlovi serije K imaju tzv. donje sagorevanje, pa su izrazito trajnožarajući. U zadnjem delu ložišta postavljene su vatrostalne opeke od samotnog temperaturski akomulirajućeg materijala. One se zagrevaju na temperaturu koja je dovoljna da sagori inače teško sagorljive čestice u dimnim gasovima.

 

Model

 Cena


Kotao K 18s

Cena na upit (%)


Kotao K 25s

Cena na upit (%)

Kotao K 33s

Cena na upit (%)

Kotao K 40s

Cena na upit (%)

Kotao K 50s

 Cena na upit (%)

Kotao K 65s

 Cena na upit (%)

 

*Garancija 5 godina, na model FK obavezna ugradnja mešačkog ventila.


 

 

Radijator Kraljevo

 Serija C

rk-c

 

ABC Vesta

 

 

Kotlovi serije C

Izrađeni su od kotlovskog lima kvaliteta C1204 debljine 4 i 5mm i proizvode se u nazivnim snagama od 25 do 50 kW. Ova konstrukcija ima tzv. gornje sagorevanje, Najviše stepene iskorišćenja ostvaruju se ugljem, drvenim otpadom, biomasom, međutim pokazalo se da je iskorišćenje gotovo isto kada se kao ogrev koristi drvo tako da je ova karakteristika univerzalnosti ogreva izdvojila C kotao u proizvodnom programu.

 

Model

 Cena


Kotao C 25

Cena na upit (%)


Kotao C 33

Cena na upit (%)

Kotao C 40

Cena na upit (%)

Kotao C 50

Cena na upit (%)

 

 *Garancija 5 godina, na model FK obavezna ugradnja mešačkog ventila.


 

 Radijator Kraljevo
Serija FK

 

rk-fk

 

ABC Vesta

 

    

Kotlovi serije FK

Po konstrukciji to su trajnožareći kotlovi koji poseduju ventilator smešten sa zadnje strane kotla, ali se primarni vazduh kanalima dovodi napred, ispod ložišnog rosta. Takođe na gornjim vratima postoje dovodi za sekundarni vazduh koji osim funkcije sagorevanja sprečava pojavu izlaska dima.

Veoma visok stepen iskorišćenja (blizu 90%) omogućen potpunim sagorevanjem koje obezbedjuje ventilator, naročito pogodan za sve vrste ugljeva, ugljene prašine, peleta i biomase. Takođe zbog rada ventilatora brže je postizanje radne temperature i gotovo je nemoguće da dođe do gašenja vatre tokom rada.

 

Model

 Cena


Kotao FK1 (15-23kw)

Cena na upit (%)


Kotao FK2 (25-33kw)

Cena na upit (%)

Kotao FK3 (33-40kw)

Cena na upit (%)

Kotao FK4 (40-50kw)

Cena na upit (%)

 

*Garancija 5 godina, na model FK obavezna ugradnja mešačkog ventila.


 

 Megal

Megal TKM

 

tkm

 

 

ABC Vesta

 

 

 

Kotao Megal Bujanovac je čelični kotlovi namenjeni za čvrsto gorivo(drva i ugalj). Na raspolaganju su kotlovi serije MVS (sa ravnim ložištem) i TKM (sa kosim ložištem).

MVS serija kotlova Megal podrazumeva toplovodni kotao gde se sagorevanje vrši odozdo naviše, Sa oblikom ložišta pogodnim i za sagorevanje tečnih i gasovitih goriva ovaj kotao dobija univerzalnost u eksploataciji kao svoju osnovnu osobinu. 

Model

 Cena


Kotao TKM 18kw

86.412,00


Kotao TKM 25kw

95.663,00

Kotao TKM 32kw

101.577,00

Kotao TKM 40kw

117.314,00

Kotao TKM 50kw 139.345,00 

 

* Garancija 5 godina.


 

Megal MVS 

 

 mvs

ABC Vesta
 

 TKM serija kotlova Megal jeste serija trajnožarećih kotlova namenjenih za loženje srednjekaloričnim ugljevima granulacije veće od 30 mm i drugim čvrstim gorivima, kao i sa tečnim i gasovitim gorivom.

 

Model

 Cena


Kotao MVS 25kw

85.291,00


Kotao MVS 30kw

87.841,00

Kotao MVS 35kw

89.701,00

Kotao MVS 40kw

96.780,00

Kotao MVS 50kw 105.392,00 

* Garancija 5 godina.


 

Megal TKM Specijal

 

 megal-specijal

ABC Vesta

 

 

 

 TKM Specijal namenjen je za loženje srednjekaloričnim ugljevima granulacije veće od 30 mm, drvima, peletom i drugim čvrstim gorivima, kao i sa tečnim i gasovitim gorivom. Osim visokog stepena iskorišćenja energije goriva kotao tipa TKM Specijal poseduje i konstruktivne osobine koje garantuju vrhunski kvalitet i dugi vek kotla.

 

Model

 Cena


Kotao TKM Specijal 25kw

79.403,00


Kotao TKM Specijal 32kw

91.215,00

Kotao TKM Specijal 40kw

103.766,00

* Garancija 5 godina.


 Mareli Calisto

 

mareli-calisto

 

ABC Vesta

 

  Mareli Calisto je kombinovani čelični kotao na čvrsto gorivo. Prilagođen je za korišćenje peleta uz dodatak gorionika na pelet. Uz kotao isporučuju se dvoje vrata čime se omogućuje brzo i lako prelaženje sa jedne vrste goriva na drugu, odnosno sa drva na pelet i obrnuto. Regulator promaje je uračunat u cenu kotla.

 

 

Model

 Cena


Kotao Mareli Calisto 24kw

80.600,00


Kotao Mareli Calisto 35kw

88.070,00

Kotao Mareli Calisto 48kw

115.000,00

 

 

 

 

 

*Garancija 2 godine.


Burnit

 

burnit

 

ABC Vesta
 

BURNIT čelični kotlovi na čvrsto gorivo (drva i ugalj) sa mogućnošću ugradnje gorionika na pelet. Otvor za gorionik sa posebno izrađenim prirubnicama se nalazi na donjim vratima na kojima se montira BURNIT gorionik za pelet.

Kotao je izrađen od kotlovskog čelika debljine 5 mm u komori za sagorevanje i 4 mm na hladnoj strani. Ložište ima veliku površinu za prenos toplote, velika vrata i ložište je velikih dimenzija omogućava lako loženje (cepanice dužine do 50cm). Ložište poseduje i dodatnu metalnu zaštitnu rešetku koja štiti vodeni rost od oštećenja i vatre.

Sagorevanje kontroliše termostatski regulator promaje, potpuno mehanički uređaj koji obezbeđuje krajnju pouzdanost. Na taj način, se kontroliše dotok vazduha u komoru za sagorevanje, čime se postiže optimalni režim rada kotla.

 

Model

 Cena

 

Kotao Burnit WB 20kw

 72.573,00  

Kotao Burnit WB 25kw

 83.083,00  

Kotao Burnit WB 30kw

87.247,00  

Kotao Burnit WB 40kw  97.756,00  

Kotao Burnit WB 50kw 104.696,00  

Kotao Burnit WB 70kw 159.027,00  

Kotao Burnit WB 90kw 181.434,00  

 

 *Garancija 5 godina.


 

Centrometal

 

 centrometal

 

ABC Vesta
 

Čelični toplovodni kotao snage od 14 do 90kw predviđen je za loženje na čvrsto gorivo sa mogućnošću prelaska na pelet. Namenjeni su grejanju od najmanjih pa do velikih objekata. Niz proverenih tehničkih rešenja čini ove kotlove sigurnim i pouzdanim u radu. Ekološki je prihvatljiv jer postiže niske sadržaje štetnih sastojaka u izlaznim dimnim elementima. 

 

Model

 Cena

 

Kotao EKO CK P 14kw

   Cena na upit (%)

 

Kotao EKO CK P 20kw

  Cena na upit (%)

Kotao EKO CK P 25kw

  Cena na upit (%)

Kotao EKO CK P 30kw

  Cena na upit (%)

Kotao EKO CK P 35kw   Cena na upit (%)

Kotao EKO CK P 40kw   Cena na upit (%)

Kotao EKO CK P 50kw   Cena na upit (%)

  

* U skladu sa normama EN 303-5 i EN 304, ISO 9001:2008

** Garancija 2 godine.ŠUKOM

Šukom plam 

sukom

 

 

Šukomplam ima raspon snage od 20 do 80 kW. Namenjeni su za čvrsto gorivo. Ložište je tropromajno. Kotao ima odličnu razmenu toplote i minimalne gubitke u dimnim gasovima. Vrlo jednostavno loženje i čišćenje kotla.

 

Model

 Cena


Šukomplam 25kw

Cena na upit (%)

Šukomplam 30kw

Cena na upit (%)

Šukomplam 40kw

Cena na upit (%)

 Šukomplam 50kw Cena na upit (%)

 

 

 

 


 

Šukom plam Multi

sukom-multi

 

 

Šukomplam multi kombinovani trajnožareći kotao. Ima ugrađene tri promaje. Šukomplam multi su specijalizvani kotlovi namenjeni za grejanje pomoću više vrsta goriva. Jednostavnom ugradnjom gorionika na donjim vratima dobija se mogućnost grejanja na više vrsta goriva. Prilikom ugradnje gorionika unutar kotla ubacuju se turbulatori čime se povećava stepen iskorišćenja kotla do 90%.

 

Model

 Cena


Šukomplam Multi 25kw

Cena na upit (%)

Šukomplam Multi 30kw

Cena na upit (%)

Šukomplam Multi 40kw

Cena na upit (%)

 Šukomplam Multi 50kw Cena na upit (%)

 

 


 

 Šukomplam 100kw - 2MW

sukom-100-2-5

 

Šukomplam mega su prvenstveno namenjeni spaljivanju raznog drvenog otpada. Tropromajni kotlovi sa visokim stepenom iskorišćenja. Namenjeni su zahtevima za velikom snagom kotlova.

Model

 Cena


Šukomplam 100kw

Cena na upit (%)

Šukomplam 125kw

Cena na upit (%)

Šukomplam 150kw

Cena na upit (%)

 Šukomplam 175kw Cena na upit (%)

Šukomplam 200kw Cena na upit (%)

Šukomplam 250kw Cena na upit (%)

Šukomplam 300kw Cena na upit (%)

Šukomplam 350kw Cena na upit (%)

Šukomplam 400kw Cena na upit (%)

Šukomplam 500kw Cena na upit (%)

Šukomplam 750kw Cena na upit (%)

Šukomplam 1000kw Cena na upit (%)