Bakarni Fiting

 Bakarni fiting namenjen je povezivanju razvoda sistema za centralno grejanje.

 


 Bakarno koleno jednodelno

bakarno-koleno-jednodelno.png

Artikal Promer Cena

Bakarno koleno J Ø15 30,00

Bakarno koleno J Ø18 58,00

Bakarno koleno J Ø22 102,00

Bakarno koleno J Ø28 158,00

Bakarno koleno J Ø35 375,00

Bakarno koleno J Ø42 806,00

Bakarno koleno J duže Ø15 67,00

Bakarno koleno J duže Ø18 88,00


Bakarno koleno dvodelno

bakarno-koleno-dvodelno 

Artikal Promer Cena

Bakarno koleno D Ø15 24,00

Bakarno koleno D Ø18 35,00

Bakarno koleno D Ø22 58,00

Bakarno koleno D Ø28 110,00

Bakarno koleno D Ø35 300,00

Bakarno koleno D Ø42 565,00

Bakarno koleno D Ø54 1.173,00


 Bakarni luk 45o jednodelni

bakarni-luk-jednodelni

 
Artikal Promer Cena

Bakarni luk J Ø15 23,00

Bakarni luk J Ø18 77,00

Bakarni luk J Ø22 75,00

Bakarni luk J Ø28 137,00

Bakarni luk J Ø35 459,00


 Bakarni luk 45o dvodelni

bakarni-luk-dvodelni

 
Artikal Promer Cena

Bakarni luk D Ø15 29,00

Bakarni luk D Ø18 66,00

Bakarni luk D Ø22 77,00

Bakarni luk D Ø28 138,00

Bakarni luk D Ø35 432,00


 Zaobilazni luk

zaobilazni-luk.png

Artikal Promer Cena

Zaobilazni luk Ø15 160,00

Zaobilazni luk Ø18 354,00

Zaobilazni luk Ø22 486,00


Poluobilazni luk

poluobilazni-luk.png

Artikal Promer Cena

Poluobilazni luk Ø15 137,00

Poluobilazni luk Ø18 285,00

Poluobilazni luk Ø22 430,00


 Bakarna spojnica

bakarna-spojnica.png

Artikal Promer Cena

Bakarna spojnica Ø15 15,00

Bakarna spojnica Ø18 19,00

Bakarna spojnica Ø22 32,00

Bakarna spojnica Ø28 72,00

Bakarna spojnica Ø35 174,00

Bakarna spojnica Ø42 315,00

Bakarna spojnica Ø54 619,00


 Bakarni reducir

 

bakarni-reducir.png

 

 
Artikal Promer Cena

Bakarni reducir 18-15 28,00

Bakarni reducir 22-15 55,00

Bakarni reducir 22-18 55,00

Bakarni reducir 28-15 164,00

Bakarni reducir 28-18 156,00

Bakarni reducir 28-22 86,00

Bakarni reducir 35-22 397,00

Bakarni reducir 35-28 275,00

Bakarni reducir 42-35 560,00

Bakarni reducir 54-42 1.140,00


 Bakarni T komad

bakarni-t-komad.png

 
Artikal Promer Cena

Bakarni T komad Ø15 38,00

Bakarni T komad Ø18 77,00

Bakarni T komad Ø22 118,00

Bakarni T komad Ø28 229,00

Bakarni T komad Ø35 630,00

Bakarni T komad Ø42 1.360,00

Bakarni T komad Ø54 1.989,00


Bakarni RT komad

bakarni-rt-komad.png

 
Artikal Promer Cena

Bakarni RT komad 15-18-15 160,00

Bakarni RT komad 18-15-15 110,00

Bakarni RT komad 18-18-15 132,00

Bakarni RT komad 18-15-18 83,00

Bakarni RT komad 22-15-22 99,00

Bakarni RT komad 22-18-22 144,00

Bakarni RT komad 22-15-15 204,00

Bakarni RT komad 22-18-18 240,00

Bakarni RT komad 22-22-18 356,00

Bakarni RT komad 22-28-22 564,00

Bakarni RT komad 28-15-28 214,00

Bakarni RT komad 28-18-28 355,00

Bakarni RT komad 28-22-28 234,00

Bakarni RT komad 28-35-28 1.131,00

Bakarni RT komad 28-28-15 787,00

Bakarni RT komad 28-28-18 682,00

Bakarni RT komad 35-15-35 783,00

Bakarni RT komad 35-18-35 846,00

Bakarni RT komad 35-22-35 559,00

Bakarni RT komad 35-28-35 848,00

Bakarni RT komad 42-35-42 2.511,00

Bakarni RT komad 54-35-54 4.382,00