AUTOMATSKI ČISTAČI ROBOTI ZA BAZENE

Potpuno automatizovani čistači bazena. U zavisnosti od modela mogu prati samo zidove ili pod i zidove.

DPOOL roboti

Opis

Kod

Cena


 

Dpool Robot sa Bluetooth opcijom kontrole 

022880

112.356,00 


 

   

Ciklus čišćenja: 1h - 2h - 3h

Dužina kabla: 18m

Bluetooth opcija za upravljanje (nije neophodan daljinski)


ASTRAL   
 Detalji Kod  Cena 

 Robot MAX 3+ za pod  66666 91.366,00 

 Robot MAX 5 PRO za pod i zidove  66665 111.100,00 

Robot PULIT ADVANCE 3+ 63175 103.590,00

Robot PULIT ADVANCE 5+ 63176 137.516,00

Robot PULIT ADVANCE 7+ 64574 178.115,00

 Robot PULIT ADVANCE 7+duo 64573  209.037,00 

 

66666

 

66665

 

63175    

 

64574

66666

        

66665        

63715

        64574

Za bazene do: 50m2
Dužina čišćenja: 2.5h
Dužina kabla: 18m
Filter se kod ovog modela nalazi na vrhu.

  Za bazene do: 60m2
Dužina čišćenja: 1.5/2.0
Dužina kabla: 18m
Filter se kod ovog modela nalazi na vrhu.
 
Za bazen do: 80m2
Dužina kabla: 18m
Dužina čišćenja: 1,5/2,0 h
Ovaj model poseduje transportna kolica.
Filter nalazi na vrhu.
Usisna moć: 17 m3/h
 
Za bazen do: 80m2
Dužina kabla: 18m
Dužina čišćenja: 1.0/1.5/2.0 (h)
Ovaj model poseduje tajmer.

 


Roboti za javne bazene Astral
Ultra 125   184.900,00

Ultra 250   304.800,00

Ultra 500   419.430,00

Ultramax G   773.300,00

    

60165

 

Ultra 125

 

Ultra 250

 

Ultra 500

 

Ultramax G

Za bazene dužine do 15m
Dužina čišćenja: 3h
Dužina kabla: 30m
Kapacitet pumpe: 16,4 m3/h

  Za bazene dužine do 25m
Dužina čišćenja: 3h pod; 4-5 h pod i zidovi
Dužina kabla: 30m
Kapacitet pumpe: 16,4 m3/h
  Za bazene dužine do 25m
Dužina čišćenja: 3h pod; 4-5 h pod i zidovi
Dužina kabla: 30m
Kapacitet pumpe: 22 m3/h
  Za bazene dužine do 50m
Dužina čišćenja: 3-9h
Dužina kabla: 30m
Kapacitet pumpe: 37,7 m3/h